Znaki Graficzne (Logo)

Logo jest to znak graficzny spełniający rolę marketingową oraz informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji, lub też jakiejś idei, pomysłu, ale także mogące spełniać rolę jako charakterystyczne oznaczenie czegoś, czyli spełniające rolę znaku informacyjnego.

Głównym zadaniem logo jest wstępne nakierowanie osoby na symbolizowany podmiot poprzez:

Logo zawsze nawiązuje w jakiś sposób do przedstawianego tematu. Często konstruowane jest ze stylizowanych i pomysłowo zaaranżowanych pierwszych liter nazwy symbolizowanego podmiotu, lub też zawiera charakterystyczne dla danego podmiotu elementy graficzne.

Logo pakiet mini

Jest to tańsza wersja projektu logo, najczęściej z przeznaczeniem do publikacji w internecie np. Dla sklepu internetowego lub strony internetowej.

W skład oferty wchodzi:

 • Dwie propozycje logo
 • Podstawowa księga znaku
 • Logo w formatach (PSD lub AI, JPG, PNG)

Logo pakiet standard

Oferta ta obejmuje profesjonalne wykonanie znaku graficznego twojej firmy.

W skład oferty wchodzi:

 • Cztery propozycje logo
 • Dwie wersje kolorystyczne
 • Pełną księga znaku
 • Logo w formatach (PSD lub AI, JPG, PNG)
 • Projekt wizytówki

Wizytówki

Wizytówka w sensie poligraficznym jest drukiem akcydensowym. Wizytówka to zazwyczaj prostokątny, podręczny kartonik, zapisany treścią zależną od rodzaju wizytówki. Towarzyszy chwilom nawiązywania znajomości, stając się elementem konwenansu. Jest oznaką uprzejmości i szacunku, a współcześnie może też pełnić funkcje reklamowe.

Wizytówka jednostronna

Oferta obejmuje wykonanie projektu graficznego w standardzie polskim o wymiarach 90 x 50. Na wizytówce znajduje się logo firmy i dane kontaktowe.

W skład oferty wchodzi:

 • Projekt graficzny
 • Przygotowanie do druku
 • Zlecenie do drukarni

Koszt wydruku dowolnej ilość z przesyłką ponosi w całości zleceniodawca.

Wizytówka dwustronna

Oferta obejmuje wykonanie projektu graficznego w standardzie polskim o wymiarach 90 x 50. Wizytówka podzielona jest na dwie strony, z jednej strony znajduje się logo firmy, a z drugiej dane kontaktowe.

W skład oferty wchodzi:

 • Projekt graficzny
 • Przygotowanie do druku
 • Zlecenie do drukarni

Koszt wydruku dowolnej ilość z przesyłką ponosi w całości zleceniodawca.


Folder Reklamowy

Folder jest to jeden z najczęściej stosowanych prospektów reklamowych. Ma formę arkusza papieru złożonego jednokrotnie, dwiema płaszczyznami pionowo. Występuje w różnych formatach, ma tylko cztery strony. Zadaniem folderu jest prezentacja towarów przy użyciu druku, ilustracji i kolorów. Folder wykorzystuje także różnego rodzaju mapy, wykresy, dane i inne elementy grafiki w większym stopniu niż ulotki, listy i karty reklamowe.

Folder reklamowy

Oferta obejmuje wykonanie projektu graficznego folderu składającego się z czterech stron w dowolnym formacie.

W skład oferty wchodzi:

 • Projekt graficzny folderu
 • Przygotowanie lub edycja treści
 • Wykonanie zdjęć
 • Obróbka zdjęć
 • Przygotowanie do druku
 • Zlecenie do drukarni

Koszt wydruku dowolnej ilość z przesyłką ponosi w całości zleceniodawca.